CSS Цветова таблица, избор на цветова гама за сайт

Тази страница за цветови кодове съдържа таблица с неутрални цветове и таблица с цветове с общо предназначение. Можете да ползвате кода на цветовете във вашия html сайт - в HTML или CSS кода. Кликнете на цветовия код, за да го копирате и ползвате след това. Можете да конвертирате от шеснайсетичен (Hex) към RGB и обратно с бутона ПРЕВКЛЮЧИ. Таблицата е подредена за удобство по гами и типове цветове, за да можете да ги сравнявате и да копирате кода.

Цветова гама с цветови комбинации и модели:

Неутралните цветове и комбинации са взети от Behr Premium Plus Interior/Exterior paint цветен шаблон. Хартията е сканирана и кода е извлечен с Paint Shop Pro. Цветовете от синя и зелена цветова гама са студени, а цветовете от червена и жълта цветови гами са топли. Сивите и белите са основните цветове, те са тотално неутрални и могат да се използват във всякаква комбинация. Неутралните цветове са препоръчителни за използване като background за таблици и страници.

Цветови модели и комбинации:

Не ползвайте имената на цветовете в своя HTML код, защото не са стандартни, имената им са условни! В кода на уеб сайтовете се ползват HEX или RGB стойностите на моделите които харесвате.

Можете да ползвате още:

Надяваме се това да е полезно на нашите клиенти и на начинаещите уеб дизайнери.

Неутрални цветове

Име на Цвят:Код на цвета:
Pearly Gates
Pale Olive
Ultra Pure White
Frosted Lime
White Orchid
Green Veil
Gray Cliffs
Far Horizon
Plantation White
Warm Summer
Ivory Tusk
Eggshell Cream
Toasted Meringue
Light Sand
Carmel Tan
Wedding Veil
Subtle White
Warm Shadow
Sand Box
Frosted Peach
Dusted Pink
Porcelain White
Light Adobe
Barely Blushing
Dusty Trail
Ostrich Feather
White Sail
Morning Fog
Dove Beige

Основни цветове с общо предназначение:

 

Цвят имеКод на цвят
aliceblue
antiquewhite
antiquewhite1
antiquewhite2
antiquewhite3
antiquewhite4
aquamarine
aquamarine1
aquamarine2
aquamarine3
aquamarine4
azure
azure1
azure2
azure3
azure4
beige
bisque
bisque1
bisque2
bisque2
bisque3
bisque4
black
blanchedalmond
blue
blue1
blue2
blue3
blue4
blueviolet
brown
brown1
brown2
brown3
brown4
burlywood
burlywood1
burlywood2
burlywood3
burlywood4
cadetblue
cadetblue1
cadetblue2
cadetblue3
cadetblue4
chartreuse
chartreuse1
chartreuse2
chartreuse3
chartreuse4
chocolate
chocolate1
chocolate2
chocolate3
chocolate4
coral
coral1
coral2
coral3
coral4
cornflowerblue
cornsilk
cornsilk1
cornsilk2
cornsilk3
cornsilk4
crimson
cyan
cyan1
cyan2
cyan3
cyan4
darkblue
darkcyan
darkgoldenrod
darkgoldenrod1
darkgoldenrod2
darkgoldenrod3
darkgoldenrod4
darkgray
darkgreen
darkgrey
darkkhaki
darkmagenta
darkolivegreen
darkolivegreen1
darkolivegreen2
darkolivegreen3
darkolivegreen4
darkorange
darkorange1
darkorange2
darkorange3
darkorange4
darkorchid
darkorchid1
darkorchid2
darkorchid3
darkorchid4
darkred
darksalmon
darkseagreen
darkseagreen1
darkseagreen2
darkseagreen3
darkseagreen4
darkslateblue
darkslategray
darkslategray1
darkslategray2
darkslategray3
darkslategray4
darkslategrey
darkturquoise
darkviolet
deeppink
deeppink1
deeppink2
deeppink3
deeppink4
deepskyblue
deepskyblue1
deepskyblue2
deepskyblue3
deepskyblue4
dimgray
dimgrey
dodgerblue
dodgerblue1
dodgerblue2
dodgerblue3
dodgerblue4
firebrick
firebrick1
firebrick2
firebrick3
firebrick4
floralwhite
forestgreen
gainsboro
ghostwhite
gold
gold1
gold2
gold3
gold4
goldenrod
goldenrod1
goldenrod2
goldenrod3
goldenrod4
gray
gray0
gray1
gray2
gray3
gray4
gray5
gray6
gray7
gray8
gray9
gray10
gray11
gray12
gray13
gray14
gray15
gray16
gray17
gray18
gray19
gray20
gray21
gray22
gray23
gray24
gray25
gray26
gray27
gray28
gray29
gray30
gray31
gray32
gray33
gray34
gray35
gray36
gray37
gray38
gray39
gray40
gray41
gray42
gray43
gray44
gray45
gray46
gray47
gray48
gray49
gray50
gray51
gray52
gray53
gray54
gray55
gray56
gray57
gray58
gray59
gray60
gray61
gray62
gray63
gray64
gray65
gray66
gray67
gray68
gray69
gray70
gray71
gray72
gray73
gray74
gray75
gray76
gray77
gray78
gray79
gray80
gray81
gray82
gray83
gray84
gray85
gray86
gray87
gray88
gray89
gray90
gray91
gray92
gray93
gray94
gray95
gray96
gray97
gray98
gray99
gray100
green
green1
green2
green3
green4
greenyellow
grey
grey0
grey1
grey2
grey3
grey4
grey5
grey6
grey7
grey8
grey9
grey10
grey11
grey12
grey13
grey14
grey15
grey16
grey17
grey18
grey19
grey20
grey21
grey22
grey23
grey24
grey25
grey26
grey27
grey28
grey29
grey30
grey31
grey32
grey33
grey34
grey35
grey36
grey37
grey38
grey39
grey40
grey41
grey42
grey43
grey44
grey45
grey46
grey47
grey48
grey49
grey50
grey51
grey52
grey53
grey54
grey55
grey56
grey57
grey58
grey59
grey60
grey61
grey62
grey63
grey64
grey65
grey66
grey67
grey68
grey69
grey70
grey71
grey72
grey73
grey74
grey75
grey76
grey77
grey78
grey79
grey80
grey81
grey82
grey83
grey84
grey85
grey86
grey87
grey88
grey89
grey90
grey91
grey92
grey93
grey94
grey95
grey96
grey97
grey98
grey99
grey100
honeydew
honeydew1
honeydew2
honeydew3
honeydew4
hotpink
hotpink1
hotpink2
hotpink3
hotpink4
indianred
indianred1
indianred2
indianred3
indianred4
indigo
indigo2
ivory
ivory1
ivory2
ivory3
ivory4
khaki
khaki1
khaki2
khaki3
khaki4
lavender
lavenderblush
lavenderblush1
lavenderblush2
lavenderblush3
lavenderblush4
lawngreen
lemonchiffon
lemonchiffon1
lemonchiffon2
lemonchiffon3
lemonchiffon4
lightblue
lightblue1
lightblue2
lightblue3
lightblue4
lightcoral
lightcyan
lightcyan1
lightcyan2
lightcyan3
lightcyan4
lightgoldenrod
lightgoldenrod1
lightgoldenrod2
lightgoldenrod3
lightgoldenrod4
lightgoldenrodyellow
lightgray
lightgreen
lightgrey
lightpink
lightpink1
lightpink2
lightpink3
lightpink4
lightsalmon
lightsalmon1
lightsalmon2
lightsalmon3
lightsalmon4
lightseagreen
lightskyblue
lightskyblue1
lightskyblue2
lightskyblue3
lightskyblue4
lightslateblue
lightslategray
lightslategrey
lightsteelblue
lightsteelblue1
lightsteelblue2
lightsteelblue3
lightsteelblue4
lightyellow
lightyellow1
lightyellow2
lightyellow3
lightyellow4
limegreen
linen
magenta
magenta1
magenta2
magenta3
magenta4
maroon
maroon1
maroon2
maroon3
maroon4
mediumaquamarine
mediumblue
mediumorchid
mediumorchid1
mediumorchid2
mediumorchid3
mediumorchid4
mediumpurple
mediumpurple1
mediumpurple2
mediumpurple3
mediumpurple4
mediumseagreen
mediumslateblue
mediumspringgreen
mediumturquoise
mediumvioletred
midnightblue
mintcream
mistyrose
mistyrose1
mistyrose2
mistyrose3
mistyrose4
moccasin
navajowhite
navajowhite1
navajowhite2
navajowhite3
navajowhite4
navy
navyblue
oldlace
olivedrab
olivedrab1
olivedrab2
olivedrab3
olivedrab4
orange
orange1
orange2
orange3
orange4
orangered
orangered1
orangered2
orangered3
orangered4
orchid
orchid1
orchid2
orchid3
orchid4
palegoldenrod
palegreen
palegreen1
palegreen2
palegreen3
palegreen4
paleturquoise
paleturquoise1
paleturquoise2
paleturquoise3
paleturquoise4
palevioletred
palevioletred1
palevioletred2
palevioletred3
palevioletred4
papayawhip
peachpuff
peachpuff1
peachpuff2
peachpuff3
peachpuff4
peru
pink
pink1
pink2
pink3
pink4
plum
plum1
plum2
plum3
plum4
powderblue
purple
purple1
purple2
purple3
purple4
red
red1
red2
red3
red4
rosybrown
rosybrown1
rosybrown2
rosybrown3
rosybrown4
royalblue
royalblue1
royalblue2
royalblue3
royalblue4
saddlebrown
salmon
salmon1
salmon2
salmon3
salmon4
sandybrown
seagreen
seagreen1
seagreen2
seagreen3
seagreen4
seashell
seashell1
seashell2
seashell3
seashell4
sgibeet
sgibrightgray
sgibrightgrey
sgichartreuse
sgidarkgray
sgidarkgrey
sgigray0
sgigray4
sgigray8
sgigray12
sgigray16
sgigray20
sgigray24
sgigray28
sgigray32
sgigray36
sgigray40
sgigray44
sgigray48
sgigray52
sgigray56
sgigray60
sgigray64
sgigray68
sgigray72
sgigray76
sgigray80
sgigray84
sgigray88
sgigray92
sgigray96
sgigray100
sgigrey0
sgigrey4
sgigrey8
sgigrey12
sgigrey16
sgigrey20
sgigrey24
sgigrey28
sgigrey32
sgigrey36
sgigrey40
sgigrey44
sgigrey48
sgigrey52
sgigrey56
sgigrey60
sgigrey64
sgigrey68
sgigrey72
sgigrey76
sgigrey80
sgigrey84
sgigrey88
sgigrey92
sgigrey96
sgigrey100
sgilightblue
sgilightgray
sgilightgrey
sgimediumgray
sgimediumgrey
sgiolivedrab
sgisalmon
sgislateblue
sgiteal
sgiverydarkgray
sgiverydarkgrey
sgiverylightgray
sgiverylightgrey
sienna
sienna1
sienna2
sienna3
sienna4
skyblue
skyblue1
skyblue2
skyblue3
skyblue4
slateblue
slateblue1
slateblue2
slateblue3
slateblue4
slategray
slategray1
slategray2
slategray3
slategray4
slategrey
snow
snow1
snow2
snow3
snow4
springgreen
springgreen1
springgreen2
springgreen3
springgreen4
steelblue
steelblue1
steelblue2
steelblue3
steelblue4
tan
tan1
tan2
tan3
tan4
thistle
thistle1
thistle2
thistle3
thistle4
tomato
tomato1
tomato2
tomato3
tomato4
turquoise
turquoise1
turquoise2
turquoise3
turquoise4
violet
violetred
violetred1
violetred2
violetred3
violetred4
wheat
wheat1
wheat2
wheat3
wheat4
white
whitesmoke
yellow
yellow1
yellow2
yellow3
yellow4
yellowgreen

Тагове за съдържанието на страницата: цветова гама, комбинации, модели, таблица, цветова палитра, цветови тест, цветови гами.

Ако тази цветова таблица за цветове в html ви е била полезна, можете да я споделите като пуснете линк към нейния урл адрес: https://3dwebdesign.org/css-cvetove-html.html