Article Spinner for Joomla

Article Spinner for Joomla

Article Spinner component is SEO tool for Joomla 2.5, 1.7 and Joomla 1.6 - online tool to spin articles and texts with one click.

With Article Spinner component you can create Article Spinner website based on Joomla! or article spinning service and give users rights to spin texts for free. You can receive money for access to spinner service also.

Article Spinner Functions

Spinner tool work in two ways:

Article Spinner Examples

 • {Spinner|Article Spinner|Article Generator} — you will get one random result from all phrases, for example: Article Spinner
 • [ spinner| free| online| tool] — in result you will get one random combination of all, for example: "free online spinner tool".

Article Spinner Requirements

 • You need Joomla Joomla 2.5 or 1.7 and PHP 5.2 or higher with mbstring extension.
 • Access to php settings ( php.ini ) is required in some cases.
License is for one Domain. You can use our Component on one Domain and on all its Subdomains. Price for one License - 19 US Dollars, Epay.BG and PayPal Payment.

Article Spinner за Joomla 2.5 - Българско описание

Article Spinner компонент за Joomla 1.7 и Joomla 1.6 - online инструмент който разбърква и рандомизира текстове и статии с един клик.

С Article Spinner можете да създадете уеб сайт или услуга за разбъркване и уникализиране на статии и текстове и да предложите на потребителите улугата безплатно или да им изисквате платен достъп до услугата и съответно да печелите пари от нея.

Функции на Article Spinner

Spinner инструмента работи по два начина:

 • Спинване на чист текст - кликнете на бутон "SPIN Clear Text" и статията ще бъде спинната (разбъркана) и уникализирана автоматично.
 • Спинване на спин формат. Текста се разбърква по ваши правила и се замества с ваши синоними. С него се постигат най-добри резултати! Активира се от бутон "Process Spin Format".
 • Подробна информация за Article Spinner в супорт форума, ръководство и видео.
 • Демо уебсайт: безплатен article spinner

Article Spinner примери

 • {Spinner|Article Spinner|Article Generator} — ще получите един случаен резултат от всички фрази, например: Article Spinner
 • [ spinner| free| online| tool] — ще получите като резултат случайна фрази с всички думи, например: "free online tool spinner".

Изисквания на Article Spinner

 • Необходима ви е Joomla 1.6 или Joomla 1.7 и PHP 5.2 или по-висока версия.
 • В някои случаи е необходим достъп до настройките на php ( php.ini ).
Лицензът на компонента е за един домейн. Можете да го използвате на един домейн и всички негови субдомейни и папки. Цена на един лиценз - 19 USD - около 29 лева. Разплащане през Epay.BG или PayPal.
Име на файла: Article-Spinner-Joomla-2.5.zip
File Type: application/zip
Посещения: 10576 Посещения
Създаден: Wednesday November 23, 2016 03:39:21
Обновен: Friday March 02, 2012 12:48:25
Брой ъпдейти за този абонамент: 2 ъпдейта