Проверка на Google Pagerank на няколко страници едновременно