Паралелно проследяване в Google Ads

(1 глас, оценка 5.00 от 5)


Профилът Ви в Google Ads използва полето „Шаблон за проследяване“ и ще бъде засегнат, когато започнем да изискваме паралелно проследяване във всички профили.

Какво се променя в Google Ads?

По-рано през тази година Google Ads въведе паралелното проследяване като незадължителна функция, с която да се повиши скоростта за целевата Ви страница, като потребителите се изпращат директно към уебсайта Ви, докато цялото измерване на кликванията се извършва на заден план.

От 30 октомври 2018 г. паралелното проследяване ще се изисква за всички кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване в Google Ads, за да се осигури на потребителите по-добра практическа работа с целевата страница. На тази дата настройката за включване за профила ще бъде премахната и паралелното проследяване ще остане единственият метод за измерване на кликванията за кампаниите в мрежата за търсене и за Пазаруване в Google Ads.

Следващи стъпки

Моля, заедно с доставчиците си на услуги за измерване на кликванията се уверете, че профилът Ви е готов за работа с паралелно проследяване преди 30 октомври 2018 г.. Ако Вие или Ваш доставчик не спазите този краен срок, възможно е да се стигне до прекъсвания в отчитането на кликванията за Вас или да се получат грешки в целевата страница. Ако вече използвате паралелно проследяване, не е необходимо да правите нищо — всичко е настроено за Вас.

За повече информация относно паралелното проследяване, моля, разгледайте Помощния център на Google Ads и потърсете доставчика си на услуги за измерване на кликванията. Ако имате въпроси, обърнете се към екипа на профила си или се свържете с нас по всяко време.