gdpr

GDPR — Общ регламент за защита на личните данни или ЕРЗД - Европейски регламент за защита на личните данни.