Mosets Tree limited listings plugin for Payments for Joomla

Mosets Tree limited listings plugin for Payments for Joomla

Mosets Tree Limited listings for Payments For Joomla

Latest version of plugin is updated on 09 July 2014 - added is version for Mosets Tree 3 and Joomla 3. This plugin is not stand-alone, this extension is plugin for Payments For Joomla (previous name Mosets Tree Payments).

How work Mosets Tree Limited listings Plugin?

 • Mosets Tree Limited listings is plugin to monetize Mosets Tree directory (pay to publish certain number of listings in Mosets Tree)
 • Plugin limits the number of listings a user may submit in the specified categories. Users must pay for more submits.
 • In package are two plugins - one for Mosets Tree 2 and one for Mosets Tree 3.
 • If user open submit listing page, will see something like: "You are trying to submit your listing into paid categories and you have only N submits left. In order to submit your listing into all these categories you need to buy more submits. Please use the form below."
 • After payment, user can submit some number of listings in Mosets Tree.
 • You can create many different payments and to specify different prices for different numbers of submitted listings.
 • In this way if you create payment with price 2 usd for 20 listings, user will pay and can submit to 20 listings. After this will be required additional payment to submit listings again.
 • You can specify comma separated list, containing the category IDs of all the categories, in which the listing limits are to be forced.
 • You can specify comma separated list of user IDs. For these users no listing limits will be forced, regardless of the category they are submitting in.
 • If the filtering is enabled, the listing limits will be forced only in those categories, which IDs are listed in the Affected categories field.
 • You configure in admin when users will recieve email notifications, something like: "You have X listing submits left. Please, make a payment to add to your account Y listings.".
 • After payment again, the user subscription is extended with relevant number of listings.
 • Full description of plugin is here: Mosets Tree Limited listings guide, description of functions and screenshots.

Payments For Joomla is component to monetize all in Joomla. With this component you can charge for vip statusses or to unlock some other actions in many Joomla components. There are a lot of available options for payments - paypal, epay, sms payment and a lot of action plugins for many Joomla! components.

Price of plugin - 15 USD. Open source and licensed under GPL v.2.

Mosets Tree Limited listings Screenshots:

Описание на Български

Този плъгин не е самостоятелен, той е добавка към Payments For Joomla (предишно име Mosets tree payments).

Как работи Mosets Tree Limited listings Plugin?

 • Mosets Tree Limited listings е плъгин за платено публикуване на определен брой обяви в Mosets Tree (плати за да публикуваш N на брой обяви).
 • Плъгина може да ограничава публикуването само в определени категории в Mosets Tree или във всички. Вие можете да имате категории в които се публикува безплатно и такива в които се публикува само платено.
 • Когато потребителя се опита да изпрати нова обява в платена категория, той вижда кратко инфо че трябва да плати за да може да публикува Х на брой обяви.
 • След като потребителя извърши плащането, той може да публикува определен от вас брой обяви в Mosets Tree.
 • Можете да създадете много различни плащания с различни цени за различен брой публикувани обяви.
 • Може да създадете плащане с цена 2 usd през Пейпал за 20 обяви и плащане с цена 5 лева през Epay.Bg за 100 обяви. Потребителя ще плати 2 usd и ще може да субмитне само 20 listing-а. След това ще е необходимо да плати отново някой от платените пакети за да може да публикува.
 • Може да задавате списък с ID номера на категории, в които публикуването е платено.
 • Може да задавате списък с ID номера на ВИП потребители които да могат да публикуват без да плащат навсякъде.
 • Вие задавате кога потребителите да получават известия че авторския им статут изтича - на тези дати всички потребители с изтичащ скоро авторски акаунт ще получат емайл известия, например: "Вие имате право да изпратите още X обяви. Моля, платете отново Y лева за да добавите към акаунта си още X обяви.".
 • След плащане на сумата, акаунта на потребителя се зарежда със съответния брой дни.
 • Пълно описание на плъгина: Mosets Tree Limited listings в супорт форума.

Payments For Joomla е компонент за разплащания за всичко в Joomla. С нашия компонент можете да печелите пари с всички най-популярни Джумла компоненти.

Цена на плъгина - около 22 лева.
File Name: limited-listings-plugin-for-payments-for-joomla-unzip.zip
File Type: application/zip
Hits: 6150 Hits
Created Date: Wednesday November 23, 2016 03:39:21
Last Updated Date: Wednesday July 09, 2014 12:37:15
Number of Updates for Subscription: 2 Downloads Subscription