Art gallery online shop for art works

(10 votes, average 4.60 out of 5)


online Art gallery

Making Art Gallery Online shop for works of art. Electronic shop Lidiko - pictures, icons, sculpture and stained, applied arts, artistic textiles, graphics and sculpture. 


 • Top package electronic online store
 • Stylish design in pastel colors
 • Drop-down menu CSS Seo Friendly, such as links from search engines index all levels - menu, submenu, third and chevarto level - raelno all.
 • Information pages store built in menus for better visibility
 • Heavily modified modules online store
 • Spectacular accordion (Accordion) to replace headera with full administrative control panel
 • Calendar of events with descriptions and pictures, with links to relevant products and authors with full administrative control panel.
 • New type of module details the authors' description of all languages site
 • Up to 15 pictures of products, including miniatures, saving and increasing traffic barzodeystvieto site!
 • RollOver script impressive opening page of photos of products and categories pages
 • Space-saving design - on different pages of the site work necessary only for the specific page modules
 • New space-saving header quick access and pull-down menus
 • Ping - Notice of Google and other search engines for a new product in the store. Running a new product - after two hours it is in Google.
 • Google translator - translates automatically and 35 languages
 • Piclens Gallery and rss in two languages
 • Interesting: Results of the first page of search engines online store

 

Electronic online store оди pictures, icons and works of art, art gallery online shop Lidiko

Изработка на Онлайн магазин картини, галерия за произведения на изкуството. Електронен магазин Лидико - картини, икони, пластика, витражи, приложно изкуство, художествен текстил, графика и пластика.

 • Сайт на онлайн художествена галерия, онлайн арт магазин
 • Топ пакет електронен онлайн магазин
 • Стилен дизайн в пастелни цветове
 • Падащо CSS Seo Friendly меню, като от търсачките като линкове се индексират всички нива - меню, подменю, трето и чевърто ниво - реално всички.
 • Информационни страници на магазина вградени в менютата за по-добра видимост
 • Силно модифицирани модули в онлайн магазина
 • Ефектен акордеон (Accordion) на мястото на хеадера с пълен контрол от админ панела
 • Календар на събитията с описание и снимки, с линкове към подходящи продукти и автори с пълен контрол от админ панела.
 • Нов тип модул за информация на авторите с описание на всички езици в сайта
 • подобрена откриваемост в търсачките по производител
 • До 15 снимки на един продукт, включително миниатюри, пестящи трафик и увеличаващи бързодействието на сайта!
 • RollOver скрипт за ефектно отваряне на снимките на страницата на продуктите и страниците на категориите
 • Пестящ място дизайн - на различните страници от сайта работят само необходимите за конкретната страница модули
 • Нов, пестящ място хеадер с бърз достъп и падащи менюта
 • Seo Url адреси + транслитериране
 • Специален автоматичен Sitemap - карта на сайта със сео урл адреси на двата езика
 • Ping - известяване на Google и другите търсачки за нов продукт в магазина. Пускате нов продукт - след два часа го има в гугъл.
 • Google translator - превежда автоматично на и от 35 езика
 • Piclens галерия и Rss на два езика
 • Ако ви интересува вижте и това: Класиране на първа страница на гоогле на онлайн магазин

Електронен онлайн магазин за картини, икони и произведения на изкуството, Галерия за картини и онлайн магазин Лидико