Web site: Vilaz shops online store

(1 vote, average 5.00 out of 5)


Електронен онлайн магазин Строителни хипермаркети Вилаз

Електронен магазин, лого и CSS.
  • Модул за промяна размера на страничните колони
  • Модул за банери в страничните колони и пълното им персонализиране
  • Модул за скролиране на избрана от клиента категория с картинки
  • Английски и български език
  • Epay.bg модул за електронно разплащане
  • Базов пакет електронен магазин
Електронен магазин Строителни хипермаркети Вилаз

Order now!