Make an design of GSM phones online shop

(4 votes, average 4.00 out of 5)


Make an online shop GSM phones, sold online iPhone handsets and GSM-and E-shop for online purchase of phone and GSM's. 


 • Full package electronic online store
 • Stylish design, a combination of gray, red and white
 • Drop-down menu CSS Seo Friendly
 • Store information pages built into the menu
 • Heavily modified modules in the online shop
 • Up to 15 pictures of products, including miniatures, saving traffic and increasing barzodeystvieto site!
 • HighSlide script impressive opening page of photos of products and categories pages
 • Ping - Notice of Google and other search engines for a new product in the store
 • OnPage Seo Search Engine Optimization
 • Google first page ranking for online shops

 • Пълен пакет електронен онлайн магазин
 • Стилен дизайн, комбинация от сиво, червено и бяло
 • Падащо CSS Seo Friendly меню
 • Информационни страници на магазина вградени в менюто
 • Силно модифицирани модули в онлайн магазина
 • До 15 снимки на един продукт, включително миниатюри, пестящи трафик и увеличаващи бързодействието на сайта!
 • HighSlide скрипт за ефектно отваряне на снимките на страницата на продуктите
 • Ping - известяване на Google и другите търсачки за нов продукт в магазина
 • Показване теглото на страницата на продукта
 • Опции за всеки модел и пресмятане на крайната цена от сайта
 • OnPage Seo оптимизация за търсачки