Work, web design and contests

(2 votes, average 5.00 out of 5)


Тук ще бъдат публикувани обявите за свободни работни места при нас, конкурси за разработка на проекти и други. Ще бъдат обявявани и конкурси за програмисти за начало от категория PHP и SQL. След известно време ще набираме и графични дизайнери.

В момента търсим уеб дизайнер за работа.