Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Двойно импортиране на фийдове с агрегатора
Web Design Seo Forum > Уеб дизайн Seo Форум > Wordpress агрегатор за Joomla
w1ck3dgam3
Здрасти Еди. Имам един друг въпрос свързан с агрегатора Wordpress Aggregator и точна настройка на крон задачите.

Имам доста фийдове, като на всеки един от тях съм задал да се изпълнява в точно определен час.
В cron настройките на Cpanel-а съм задал да се стартира агрегатора на всеки 5 минути:

Код
curl -sS "http://моят-сайт-агрегатор.net/administrator/components/com_wp_aggregator/cron.wp_aggregator.php" >> /dev/null


с команда:

Код
*/5 * * * *


Забелязвам обаче, че всеки един фийд го импортва 2 пъти. Тъй като съм задал на фийдовете да се стартират в точен час (примерно 10:00), забелязвам, че импортва в 10:00, но също и в 10:05. Тоест втория път е винаги 5 минути след първия импорт.

По този начин получавам дублирани статии. Имаш ли си идея как да го оправя. Може би не трябва да задавам с cron-а на Cpanel-а на всеки 5 мин?
Web Design Seo
Не задавай точен час за импорт. Понякога има разминаване между времето на двата сървъра и крона минава два пъти.

Измести времето с 1 или най-добре с 2 минути. Понякота и изместване с 1 минута е проблемно, но такова изместване на времето с 2 минути помага в 100% от случаите.

Ако зададеш в админа на джумла крона да минава в 09:59 или още по-добре в 09:58 проблема ти ще се реши. Крона ефективно ще мине в 10:00, но втори импорт няма да има.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.

Web Analytics