Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Wordpress Aggregator Ultimate и база данни със синоними
Web Design Seo Forum > Уеб дизайн Seo Форум > Wordpress агрегатор за Joomla
Web Design Seo
Бързо, качествено и евтино уникализиране на rss емисии плюс автоматичното им публикуване в много сайтове едновременно с WP Aggregator Ultimate.

Новата версия на Wordpress Aggregator Ultimate вече работи с големи бази данни със синоними които взима от текстов файл качен в определена директория в сайта ви. Всяка Rss емисия може да работи с различна база данни със синоними.

На агрегатора вече можете да задавате да използва синонимна база данни от стандартен текстов файл с UTF-8 енкодинг. Това прави възможно автоматичното качествено уникализиране на rss емисия и автоматично уникализиране на големи обеми от текстове които пак автоматично да се публикуват в много сайтове по ваш график.

От вчера провеждаме задължителните тридневни тестове като резултатите до момента са че ако използвате агрегатора на споделен хостинг с ограничение от 128 МБ памет всичко работи коректно с бази данни до около 1.5 до 2 МБ, тоест това са около 8000-10000 реда синонимни гнезда.

Ще бъдат проведени тестове и на ВПС сървъри с по-голямо количество памет и memory_limit настройки 160 и 192 MB памет. Новите функции всъщност са няколко.


Нова функция едно: Заместването със синоними вече е два различни вида:


1. Заместване на една главна дума от ред в базата данни с някой от нейните синоними намиращ се на същия ред в базата.

Формат на базата данни - както досгашните синоними които се въвеждаха в текстовото поле.
Код
keyword=synonym1,synonym2,synonym3;

Настройката която го активира е "First word to Synonym".

В този случай ако разглеждаме 1 ред от базата данни, там имаме една дума която е "Master" - в случая това е думата "keyword". Всяка дума която е първа в базата данни преди знака за равенство е "Master". При база данни с 10000 синонимни гнезда имаме 10000 мастер думи.

Какъв е алгоритъма на заместване в този случай: Агрегатора пълзи по текста на Rss емисията която ще се уникализира и когато намери дума която съответства на някоя от "Master" думите я замества в оригиналния текст със случаен синоним от другите въведени на същия ред в базата данни.

2. Заместване на която и да е дума от ред в базата данни със случаен синоним.

Формат на базата данни - csv формат - думи, разделени със запетаи. Край на настоящия ред се означава както досега със знака точка и запетая.

Примерен ред от базата данни:
Код
keyword,synonym1,synonym2,synonym3;


В този случай ако разглеждаме 1 ред от базата данни, там няма дума която да е "Master" - всички думи са равни една на друга.Настройката която го активира е "Every word to Synonym".

Какъв е алгоритъма на заместване със синоними в този случай: Агрегатора пълзи по текста на Rss емисията която ще се уникализира и когато намери дума която съответства на която и да е от думите я замества в оригиналния текст със случаен синоним от другите въведени на същия ред в базата данни и след това прескача към следващия ред в базата данни.

Нова функция две: Възможност за различни местоположения на линка към пълната новина

Ние вече знаем от статията как и откъде да пускам линкове за seo оптимизация че линковете от началото на статиите са по-силни отколкото от средата им, а тези от края на статията са още по-слаби. Картинката отдолу го изобразява нагледно:Затова ако искаме да агрегираме някакъв сайт и искаме да придадем по-голяма или по-малка тежест на линка вече можем да си избираме точно позицията на линка.

Когато ни е активно извеждането на линка към оригиналната новина вече можем да зададем освен какво да пише на линка и къде да бъде линка.Опциите са четири:
- First. Линка е първи. Съдържанието на новината започва с него.
- Before content. Линка е между текста който въвеждаме през полетата в Content Seo частта и текста на новината. В този случай линка се публикува след съдържанието което въвеждате от полетата before item.
- After content. Линка е след текста на новината и преди текста който въвеждаме през полетата в Content Seo частта. В този случай линка се публикува след самата новина и преди това което въвеждате от полетата after item.
- Last. Линка е последен.


Нова функция три: Заместването със синоними работи по отделно в заглавието на новините и в съдържанието - в текста на новините. Може отделно за заглавието и съдържанието да избирате:- Дали да е включено заместването със синоними
- Дали да работи заместването със синоними за заглавието, за съдържанието или и на двете места
- Дали да работи като взима съкратен списък от синоними въведени през полето в администрацията или голям списък въведени в голяма синонимна база данни - текстов файл качен в определена директория на агрегатораВажно е да знаете следното:

1. Агрегатора може да работи с моного бази! Всяка Rss емисия може да работи с отделна база синоними. Синонимните бази данни се качват в една определена директория и там можете да качите много бази със синоними.В настройките на всеки rss фийд се задава с коя база данни да работи тази Rss емисия. Директорията е защитена, тоест дори някой потребител да опита да отвори точния урл адрес към текстовия файл с базата данни няма да може да я свали.

2. Потребителите които вече са закупили WP Aggregator Ultimate ще получат ъпдейта безплатно.

3. Това че агрегатора може да работи с големи бази данни със синоними не означава че ще получите комплект база данни със синоними заедно с ъпдейта. Цената на една добра такава база данни може да надхвърли в десетки пъти цената на агрегатора, но с нея ще можете да вършите чудеса.

Ако имате сайтове на някакви определени тематики и си изградите отделна база данни за всяка тематика ще имате страхотна успеваемост.

4. Комплект с агрегатора ще предоставяме съкратена база данни с около 1000 думи и техните синоними - общо около 5000 думи. С нея ще можете лесно и бързо да тествате как работи тази функция и да прецените дали си струва да вложите пари за закупуване на подходяща база данни или да вложите труд в създаването сами на такава база със синоними.

5. Разполагаме с големи бази данни с често използвани български синоними с над 20000 синонимни гнезда (около 100 хиляди думи) и с голяма база данни с често използвани английски думи и техните синоними с около 17000 думи и техните синоними (общо около 50000 думи).

Английската база данни ще предоставяме по желание на клиента с всяка нова покупка. Българската голяма база данни няма да се продава и ще се използва само за тестове тъй като авторските права на тази база данни не ги държим ние.

Базите данни са специално форматирани за работа с агрегатора и готови за работа. Просто се качват в директорията определена за базите данни, маркира се базата в настройките на съответната rss емисия и можете да започнете да уникализирате текстове в огромни количества - бързо, евтино и качествено.

6. Когато новата версия бъде качена в демо сайта ще можете да уникализирате безплатно цели rss емисии през админ панела на демо сайта. Тук са данните за вход в администрацията на демо акаунта. Новата версия ще бъде качена там след като приключат тестовете - до един-два дена.


Ако някой желае само синонимна база данни: Английската база данни със синоними се продава на цена от 50 лева. Ако закупите последната, най-скъпа версия на агрегатора в комбинация със скрапер (138 лева), ще я получите безплатно с него.
Web Design Seo
Днес са добавени скрийншотове от новите функции и е допълнено описанието на seo инструмента.

Бе тествана работата на агрегатора в продължение на над 48 часа с 4 rss емисии:
Rss фийд 1: freshlypressed.wordpress.com/feed/
Rss фийд 2: 3dwebdesign.org/rss
Rss фийд 3: blogosfera.dnevnik.bg/rss20faces.xml
Rss фийд 4: blogsearch.google.bg/blogsearch_feeds?q=keyword&hl=bg&lr=&output=rss&num=100

Тестовете на всеки rss фийд бяха проведени с няколко бази данни - 0,5 МБ, 1 МБ, 2 МБ, 3 МБ и 4 мегабайта. Размерите на базите данни със синоними са:

4M: 22888 реда синоними
3M: 17000 реда синоними
2M: 11487 реда синоними
1M: 6000 реда синоними
0.5M: 2893 реда синоними

Резултатите от проведените тестове са:
За всяка рсс емисия са дадени максималните резултати от тест при стойности на memory_limit 128 MБ и 256 MБ, тоест това е максималната стойност на размер на базата данни преминала успешно теста.

Например реда: wordpress.com: 4M 4M означава че фийда от wordpress.com е преминал теста с всички видове бази включително най-голямата от 4 мегабайта.

Първи тест: Тип на заместването със синоними: First word to any synonym (EASY load)
RAM 256M 128M
wordpress.com: 4M 4M
3D web design: 4M 4M
Blogosphera: 0.5M 0.5M
Google blog search: 2M 2M //100 news

Blogosphera: 0.5M 0.5M означава че рсс фийда от блогосфера (който е най-голям и най-тежък) е преминал теста само с база данни от половин мегабайт.


Втори тест: Тип на заместването със синоними: Any word to any synonym (HARD load):
RAM 256M 128M
wordpress.com: 2M 2M
3Dwebdesign: 1M 1M
Blogosphera: FAIL FAIL
Google blog search: FAIL FAIL //100 news
Google blog search: 0.5M //50 news ( blogsearch.google.bg/blogsearch_feeds?q=keyword&hl=bg&lr=&output=rss&num=50 )
Google blog search: 1M //30 news ( blogsearch.google.bg/blogsearch_feeds?q=keyword&hl=bg&lr=&output=rss&num=30 )

Например реда: Blogosphera: FAIL FAIL означава че фийда от блогосфера не е преминал нито един тест дори с най-малката база синоними от 4половин мегабайт. Стандартен фийд с 10 новини в него като този на wordpress.com преминава теста с два мегабайта база данни синоними което означава че работи безпроблемно с 11487 думи и техните синоними.


Заключение: няма почти никаква разлика в работата на агрегатора с голяма база данни на споделен хостинг и на ВПС. Можете спокойно да го използвате на всеки споделен хостинг стига да имате контрол над настройките на php през php.ini. Необходимо е да имате стойности на мемори лимит минимум 128 МБ ( memory_limit=128 ) и max_execution_time=30 (30 секунди)

Първия вид уникализиране е няколко пъти по-леко като само с него се постига степен на уникалност от 70 до 80%. Втория вид уникализиране е няколко пъти по-тежка, но в замяна на това с него се постига малко по-висока степен на уникалност от 80 до 95%.

Препоръки за използването на тази версия и работа с базите данни синоними:

1. Добре би било да си създадете специализирани бази данни със синоними за конкретната тематика която агрегирате за да може те да са максимално леки и бързи.

2. Препоръчително е да използвате първия тип заместване със синоними което е около 2 до 3 пъти по-леко - Заместване на една главна дума от ред в базата данни с някой от нейните синоними намиращ се на същия ред в базата (First word to any synonym). С този тип уникализиране на текста се получават резултати с малко по-ниско качество (около 10%-15%) за сметка на в пъти по-високата производителност.

3. Ако който и да е вид уникализиране със синоними се комбинира с функцията спинване се получава пълна уникалност на текста според google! Това всъщност е препоръчителния вариант за употреба на агрегатора за да не товарите сървъра си ненужно.

Ще бъдат проведени още няколко теста за стабилност за да се види как ще се държат функционалностите когато работят в автоматичен режим през крон през следващите 1-2 дни. След това закупилите тази версия ще получат безплатно ъпдейта.
Web Design Seo
Новата версия е вече тук и от утре ще бъде пусната за продажба. Демо сайта ще бъде достъпен най-вероятно също от утре, тогава ще можете да я тествате.

Употребата на демо сайта е ограничена до 20 минути, на всеки 20 минути базата данни се занулява. Тъй като за 20 минути можете да уникализирате доста rss емисии, в демо сайта ще бъдат включени доста ограничени синонимни бази данни от не повече от 5000 думи и техните синоними - една с български думи и една с английски.
Web Design Seo
Тест за Уникалност на текстовете със синонимните бази данни с тази версия и необработена "сурова" база данни синоними.


Web Design Seo
Новата версия вече работи и е налична за тестове в демо сайта, можете да влезете в администрацията и да я изтествате.

Имайте предвид че там са качени ограничени и малки бази данни с Български синоними за да не дава агрегатора прекалено добър резултат и за да не се използва демото за комерсиални цели.

От утре новата версия ще бъде пусната в продажба.
Web Design Seo
Закупилите продукта могат вече да се свържат с мен за да им изпратя безплатно ъпдейта на агрегатора.

Може да стане малко бавно защото се местим в нов офис, така че ще помоля да сте търпеливи - в следващите дни е възможно да отговаряме със закъснение от до един ден - по цял ден се занимавам с мебелисти, сотаджии и интернетаджии вместо да работя sad.gif
Web Design Seo
Ако някой желае само синонимна база данни: Английската база данни със синоними се продава на цена от 50 лева. Ако закупите последната, най-скъпа версия на агрегатора в комбинация със скрапер (138 лева), ще я получите безплатно с него.
Web Design Seo
Последни промени в Wordpress Aggregator Ultimate:

1. Спин формат поддръжка в полетата "before title" и "after title"
2. Спин формат поддръжка в полетата "before content" и "after content" fields.Можете да видите примери и да се научите какво е спин формат и спинър тук: article spinner
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.

Web Analytics