Kunena форум плъгин за sh404sef компонент описание

Kunena sh404sef плъгин създава автоматично seo friendly урл адреси за вашия кунена форум.

Какво върши след инсталацията нашия sh404sef плъгин за url адресите:
Вмъква името на менюто сочещо към Kunena форума
Пренаписва автоматично имената на категориите във форума
Вмъква category ID, за да не се получи дублиране на урл адреса при повече от една категории с еднакви имена.
Пренаписва имената на постовете и ги вмъква в урл адреса
Вмъква post ID, за да не се получи дублиране на урл адреса при повече от един пост с еднакво име.

Как да го инсталирате:
Добавете плъгина в "components/com_sh404sef/sef_ext".
Кликнете на "Purge Sef urls" бутона.
Изчистете глобалния кеш на вашата joomla (ако е включен).
Отворете уеб сайта и кликнете на менюто което сочи към вашия Кунена forum.
Готово.