Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Ако някои Rss емисии работят а други не, къде е проблема
Web Design Seo Forum > Уеб дизайн Seo Форум > Wordpress агрегатор за Joomla
Web Design Seo
Ако и на вас ви се случи Wordpress агрегатор да не работи с някои Rss фийдове, трябва да направите следното:


Влезте тук, това е демо сайта на добавката:
www.wordpressaggregator.site-design.org/administrator

Username: demo
Password: demo123

Тествайте със същия рсс който е проблемен. Ако на демо сайта работи, значи проблема е в сървъра на сайта от който взимате Rss емисията.


Просто някои сървъри си забраняват четенето на рсс-ите от всиччко друго освен през браузер, прави се чрез код в .htaccess за да не ти крадат съдържанието. Ако е така, ще ви дам решение как да прескочите това ограничение. Лично аз съм го срещал на поне 10-на големи сайта smile.gif

Ще напиша решението тук, в тази тема в понеделник.
Весел уикенд на всички seo оптимизатори smile.gif
Web Design Seo
Как да маскирате агрегатора като Mozilla Firefox

Във файла simplepie.inc около ред 70 в кода:
Намерете следния код:


Код
define('SIMPLEPIE_USERAGENT', SIMPLEPIE_NAME . '/' . SIMPLEPIE_VERSION . ' (Feed Parser; ' . SIMPLEPIE_URL . '; Allow like Gecko) Build/' . SIMPLEPIE_BUILD);


Заместете го с това:
Код
define('SIMPLEPIE_USERAGENT', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; bg; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)');


По този начин simplepie парсер ще се представя пред сървъра откъдето чете rss емисията като най-обикновен браузер Mozilla Firefox.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.

Web Analytics