http://генератор.org - Безплатен генератор на празни картинки за уеб сайт, може да се ползват за запълване със съдържание на нов проект или за онагледяване на банер позиции. Може да се ползва за генериране на примерни банери и други картинки, като просто инклуднете в кода на сайта ви урл адреса на генерираната картинка.