Схема показваща какво ще бъде влиянието на няколко от различните фактори върху SEO в бъдеще време според проучване проведено сред seo експертите.Проучването е проведено през 2012 година. Показано е кои фактори в бъдеще ще имат по-силно влияние върху SEO оптимизацията и кои по-слабо. Голяма част от тези фактори вече са реалност.