Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Текстов генератор за генериране на уникални текстове
Web Design Seo Forum > Уеб дизайн Seo Форум > SEO оптимизация, SEM, SMM и SMO > SEO инструменти
Web Design Seo
Вчера публикувахме нов Advanced spinner за генериране на текстове - за генериране на уникални текстове за Социални сайтове или за директории. Инструмента е без алтернатива в света и генерира с един клик различни текстове които могат да се ползват за субмит в социалки или за субмит в директории.

Този сео инструмент е всичко в едно - може да уникализира текстове автоматично, може да замества със синоними, да разбърква текста, да генерира от чист текст спин формат и обратното - да генерира от спин формат много текстове. Инструмента е създаден за да намали в пъти количествата труд които полагаме за генериране на текстове за субмитване в социалките и в директориите за няколкото хиляди наши клиента и пести страшно много време за труд.

Какво прави Social Bookmarks Text Generator?

1. Инструмента може да уникализира автоматично чист текст.
  • Пейстнете някакво заглавие, едно-две изречения за descrption и 3-4 тага. Настройте опциите на спинера и кликнете на бутона process - Social Bookmarks Text Generator Tool ще генерира за вас до 200 различни спиннати текста. Броя на текстовете е ограничен до 200, така че дори да промените бройката няма да получите повече от този брой.    Ако сте селектирали "Shuffle sentences" и "Compound too" shuffler функцията ще работи също и ще върне подобен резултат:


  • Ако изберете Result Format: "Spin Format" ще получите един текст в СПИН формат който можете да използвате в любимия ви инструмент за субмити.
2. Инструмента може да генерира много текстове от един текст в спин формат.
Спин форматът работи само в полетата "title" и "article" на генератора! Въведете там текст подобен на този:
Код
{This website|This web site|This web-site|This site|Website|Web site|Web-site|Site|Website|Web site|Web-site|Site} is {best|better|good|free} {spinner|article spinner|articles spinner} {online|online tool|tool|software} {that provide|providing} this {search engine optimization|SEO|S.E.O.|online marketing} {technique|tactic}
Ще получите до 200 генерирани различни текста като резултат - както на картинката отгоре.

Цитат
Social Bookmarks Text Generator е безплатен засега, но пълната версия с всички функции ще е фрий само през следващия един месец!


Къде е линка ли - не го ли видяхте, най-горе в първия ред на тази тема е smile.gif
Web Design Seo
В момента ползването на базите данни със синоними на инструмента е ограничено само до акаунтите които са платили за subscription.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.

Web Analytics