На всеки притежател на Oscommerce онлайн магазин му се е искало да може да пуска на заглавната си страница който си иска продукт и когато поиска да го махне от там.

По подразбиране в онлайн магазините изработени с Oscommerce няма такава функционалност, там винаги излизат последно въведените продукти, затова и сме разработили наш модул специално за целта.С модула може да пуснете заглавната страница на магазина който продукт Вие желаете и да го изключите от там когато пожелаете. Вътре в главните категории подредбата остава по подразбиране - там се показват последните продукти от съответната категория.

Примерна цена ако вашия OsCommerce е стандартен: 30-40 лева.
Примерна цена ако вашия OsCommerce е силно модифициран: около 50-60 лева, в зависимост от конкретния случай и степента на модификация на онлайн магазина ви.