Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Web Design Seo Forum _ Графичен дизайн _ Генератор на празни картинки

Posted by: Web Design Seo Sep 11 2018, 09:41 AM

http://генератор.org - Безплатен генератор на празни картинки за уеб сайт, може да се ползват за запълване със съдържание на нов проект или за онагледяване на банер позиции. Може да се ползва за генериране на примерни банери и други картинки, като просто инклуднете в кода на сайта ви урл адреса на генерираната картинка.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)