Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Web Design Seo Forum _ Seo услуги _ Advanced Spin Syntax и Nested Spins

Posted by: Web Design Seo Nov 19 2012, 04:11 PM

Разширен спин синтакс и вложени спинове

Ако са ви необходими много текстове за публикуване в по-големи размери, за да не разбере Google за вашите линк билдинг схеми, освен заместването със синоними ще ви е необходимо да използвате и по-сложни нива на http://3dwebdesign.org/forum/spin-format-spin-format-i-spin-sintaks-spin-syntax-t1373 като разбъркване и nested spins (вложени спинове - едно или повече нива на спинване вложени едно в друго).

1. Разбъркването (функцията се активира от символите за отваряне и затваряне на квадратна скоба [] ) ви дава в пъти по-висока уникалност и по-различен вид на всеки текст - той всеки път ще започва и завършва с доста различни изрази и изречения. Препоръчвам ви да ползвате като минимум разбъркване на изреченията или разбъркване на няколко пасажа от текст. Например ако имате статия съставена от седем изречения, разбърквайте ги така че всеки път всяко едно от тях да се намира на случайно място в статията.

Ако е много важно каква е подредбата на изреченията (кое след кое следва), не използвайте разбъркването за всяко изречение - можете да разбърквате и пасажи в текста от няколко изречения всеки.

2. Вложени спинове (nested spins). Израза означава едно или повече нива на спин формат вложени един в друг. Използва се за повишаване на уникалността на текстовете и за разнообразяване на словореда и вида на текста. Може да се ползва за влагане на по-къси или по-дълги фрази в изреченеие с определена дължина на текста или за коренна промяна на някои от генерираните текстове в резултатните изречения.

Цитат
Това е трета част на ръководството по advanced copywriting. Първа част е тук за http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1371, а втора част е тук: http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1373.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)