Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Функции на Seo Articles Network за Джумла, управлявай своята мрежа от сайтове
Web Design Seo
post Feb 7 2012, 04:40 PM
Post #1


Web Design Seo
****

Group: Root Admin
Posts: 4,168
Joined: 29-April 09
From: Sofia
Member No.: 1SEO Articles Network за Joomla 1.7

SEO Articles Network за Joomla (SAN) е платен компонент за Joomla!.

Сега всеки потребител разпологащ с 2-3 или повече блога + Seo Articles Network може да работи като Seo фирма!

Цитат
Да предлагаме ли професионални Seo услуги или не? Да продавам ли Seo услуги и платено публикуване на статии в моите сайтове?

Ако притежавате няколко сайта + Seo Articles Network, инсталиран на един от сайтовете Ви като контролен център, Вие ще можете да продавате СЕО услуги и публикация на статии във Вашите сайтове, получавайки пари за това.
Със Seo Articles Network статиите могат да бъдат публикувани в: Wordpress, Typepad, Status.net микро блгоове, в Joomla и в Blogger.

Seo Articles Network може да публикува във всеки блог или CMS, поддържащи "post by email" функция. Най-добри резултати се постигат с Joomla и с Wordpress. С всяка покупка получавате БЕЗПЛАТЕН плъгин за Wordpress, позволяващ известен контрол върху параметрите на всяка публикация. За Joomla има разработен специален компонент: Post by email Pro за Joomla къото също получавате безплатно в пакета.

Имате възможност да управлявате параметрите на всяка публикация, включително и върху това, в коя категория да бъде публикувана статията.

SAN Ви дава възможност да изградите собствена СЕО мрежа. Вашите абонати (и анонимни потребители, ако им е разрешен достъп) ще могат да публикуват своите СЕО статии в сайтовете от Вашата мрежа чрез постването им в някоя от предварително дефиираните SAN категории. Всяка SAN категория може да има множество и-мейл адреси, асоциирани с нея.

Всяка статия, постната от потребител, ще бъде изпратена до един или повече (в зависимост от настройките на категорията) от и-мейлите на категорията (откъдето впоследствие трябва да бъде взета и публикувана на съответния сайт от Post By Email или подобен инструмент; подобни инструменти има за blogger, wordpress, joomla и typepad).

Със само един клик на мишката дадена статия бива публикувана в множество сайтове, като във всеки сайт влиза различен вариант! Чрез настройките на Post By Email (както и в SAN) може да оказвате контрол върху категорията, в която ще бъде публикувана статията, както и върху други параметри.Цитат
Страхотен инструмент за автоматизиране на публикуването на статии в множество сайтове! Ако сте Seo компания или просто притежавате множество уеб сайтове, този инструмент ще съкрати в десетки пъти разходите ви като намали работата, свързана за копирайтинг и постване в сайтове.


Добре. Как да изкарвам много пари с това?

- SAN съкращава работата и разходите, свързани с копирайтинг и постване, с нашата функционалност вие можете да постнете 50 уникални копия на една статия в 50 различни сайта за 30 секунди.
- Можете да продавате абонаментни планове и да имате заплащане на бройка за публикуване на статии във Вашите сайтове

Понастоящем има два вградени метода за плащане, позволяващи Ви да получавате плащания чрез PayPal и SMS разплащане през Mobio. При заявка от ваша страна можем да добавим допълнителни методи на разплащане.

Има два типа плащания, които могат да бъдат дефинирани:
- абонамент за потребителска група
- публикация на анонимна статия (когато анонимен потребител постне статия, той трябва да плати, за да бъде публикувана)

За всеки един от тези два типа плащания и за всяка SAN категория могат да бъдат дефинирани множество платежни форми с различни абонаментни периоди (където са приложими) и валути.

Поддържат се следните валути: EUR, USD, BGN.

Всички статии, постнати от потребител, могат да бъдат публикувани или автоматично, или единствено след изрично одобрение на администратор (в зависимост от настройките на категорията).

Потребителите са организирани в потребителски групи (за да създаде SAN профил, всеки потребител трябва да има Joomla такъв).

Потребителските групи има следните характеристики:
- Дневен лимит на постовете
- Месечен лимит на постовете
- Лимит на домейните. Всяка статия принадлежи на домейн, всеки домейн принадлежи на СЕО проект. Проектите и домейните се създават от съответния потребител, като домейните трябва да бъдат одобрени от администратор преди да бъдат използвани.

Всяка SAN категория има списък на потребителските групи, които могат да постват в нея. Ако списъкът е празен, то категорията е с публичен достъп и всеки ще може да поства вътре, включително и анонимните потребители.

Понастоящем има три вградени СЕО инструменти:
- Заместване със синоними. Този инструмент замества думи от статията с техни синоними, използвайки синонимни бази данни, увеличавайки по този начин уникалнстта на статията.
- Разбърквач на изречения. Този инструмент размества местата на изреченията в статията, още повече увеличавайки нейната уникалност.
- Парсър за спин формат. Този инструмент парсва статии, писани в спин формат, връщайки всеки път различна версия на статията.

Тези инструменти имат три режима на работа:
- явен (in frontend): работният плот на инструмента е видим в сайта, единствено от потребителя зависи дали ще го използва или не.
- скрит (in backend): работният плот на инструмента НЕ Е видим в сайта. Този инструмент ще бъде приложен автоматично към всяка статия, която е на път да бъде публикувана в някоя SAN категория.
- изключен (disabled). Инструмента е изключен и не е достъпен.

Има две cron задачи, които трябва да бъдат настроени, за да работи компонента нормално: едната се грижи за потребителските броячи, свързани с дневните и месечните лимити, и чисти лога за достъп (трябва да се пуска веднъж дневно в полунощ), а другата се грижи за статиите, постнати от анонимни потребители - ако не е постъпило плащане до определен момент статията се изтрива, иначе се публикува (трябва да се пуска на всеки час или нещо подобно).

Регистрираните потребители могат да следят статуса на своите статии - публикувани, чакащи или отхвърлени.

Компонента притежава вградена анти-флъд функционалност, която банва по IP адрес прекалено настоятелните потребители. Потребители могат да бъдат банвани по IP адрес и по други поводи - по усмотрение на администратора от административния панел.

Seo Articles Network може да уникализира статии автоматично (ако съответния СЕО инструмент е включен в скрит режим от администрацията)

Цитат
С един клик на мишката получавате 150 уникални статии с 50-60% уникалност от една единствена статия с 500 думи - уникализирана и публикувана в 150 различни блога! Без много усилия, само с клик на мишката!


За да се случи това се нуждаете от 150 wordpress блога (или joomla сайтове) инсталирани на 150 различни домейна и едно копие от Seo Articles Network. Няма ограничение: броят на домейните може да бъде 1000, 5000 или 5000000.


АДМИНИСТРАТИВЕН ПАНЕЛНастройки:Глоаблни настройки:
Max. article length: Максимален брой символи в статия. Ако постнатата статия е по-дълга, тя ще бъде съкратена до посоченият размер.

Form class: Допълнителен CSS клас, който ще бъде добавен към тага FORM.
Anonymous e-mail: И-мейл адрес за анонимните потребители. Ако анонимен потребител постне статия, посоченият тук и-мейл ще бъде използван като MailFrom при изпращане на съобщението към блоговите и-мейли. Ако това поле бъде оставено празно, ще бъде изпозвана стойността на параметъра на Joomla config.mailfrom.

Anonymous name: Псевдоним за анонимните потребители. Ако анонимен потребител постне статия, посочената тук стойност ще бъде използвана като FromName при изпращане на съобщението към блоговите и-мейли. Ако това поле бъде оставено празно, ще бъде изпозвана стойността на параметъра на Joomla config.fromname.

Unpaid article lifespan: Броят минути, през които трябва да постъпи плащане, за да бъде публикувана статия, постната от анонимен потребител. След изтичане на този период неплатените статии биват изтрити при следващо минаване на cron-а.Потребители:

Default UGID: ID-то на потребителската група по подразбиране. Всички новорегистрирани потребители попадат в тази група.Контрол на достъпа:

Allow anonymous access: Дали да бъде разрешен достъп до компонента за анонимни потрбители. Ако бъде зададена стойност NO, само регистрирани потребители ще имат достъп до компонента.

Stay idle period: Период (в секунди) който потребителят ще трябва да изчака преди да направи нова заявка. Ако бъде зададена 0, няма да има период на задължително изчакване.

Access maturity [min.]: Период (в минути) след изтичането на който записът в лога за достъп се счита за достатъчно остарял, за да бъде изтрит.Флъд контрол:

Warnings before ban: Броят предупреждения, които ще получи потребител преди да бъде баннат за флъдинг (пускане на заявки без да изчака да изтече задължителният период на изчакване).Синоними:
Enabled: Режим на работа на инструмента. 'In frontend' - от потребителя зависи дали и как да използва инструмента. 'In backend' - инструмента ще бъде прилаган автоматично при пост на статия.

Min. keyword length: Минимална дължина на дума по подразбиране. По-кратки думи няма да бъдат проверявани за синоними.
Max. keywords: максимален брой на думите, проверявани за синоними в базата данни. 0 - без ограничение.
Max. replacements: Максимален брой замествания на дума със синоним в статия. 0 - без ограничение.
Available languages: Списък с наличните езикови бази данни. Ако сте инсталирали във Вашата база данни таблица с име подобно на com_san_synonyms_XXX, името на езиковата база данни е XXX и вие можете да я укажете тук. Трябва да добавите езикови константи и в езиковите файлове, например за английски: COM_SAN_AVAIL_LANG_EN="Английски"Разбърквач:

Enabled: Режим на работа на инструмента. 'In frontend' - от потребителя зависи дали и как да използва инструмента. 'In backend' - инструмента ще бъде прилаган автоматично при пост на статия.
Compound sentences: Дали да рзбърква и съставните изречения (само в режим 'in backend').Спин формат:
Enabled: Режим на работа на инструмента. 'In frontend' - от потребителя зависи дали и как да използва инструмента. 'In backend' - инструмента ще бъде прилаган автоматично при пост на статия.

{Maintenance.png}

Поддръжка:
Clear the Payments Log: Изчистване на лога на постъпилите плащания.
Clear the History Log: Изчистване на лога на обработените статии. Този лог съдържа и оригиналното съдържание на статиите и НЕ Е едно и също със статистическият лог, който е достъпен за регистрираните потребители. Изчистването на този лог няма да изтрие информацията в статистическия лог и регистрираните потребители ще продължат да виждат статуса на техните статии.
QuickIcon Add: Добавя иконка за бърз достъп към административния панел на Joomla.
QuickIcon Remove: Премахва иконката за бърз достъп от административния панел на Joomla.Banned IPs: Управление на баннатите IP адреси. Тези, баннати за флъд, се добавят автоматично. Записи могат да бъдат добавяни и ръчно. Ето как изглежда формата за добавяне или редакция на запис:Домейни:Уравление на потребителските домейни: одобряване, активиране/деактивиране, изтриване, редакция. Ако даден домейн е неодобрен или деактивиран, потребителят няма да може да добавя статии към него. Този изглед съдържа информация колко статии са асоциирани с този домейн, колко статии чакат за одобрение и към кой СЕО проект принадлежи този домейн.

Може да редактирате името на домейн (за разлика от потребителите):
{Domain.png}

Потребители:


Управление на потребители: активация/деактивация, добавяне, изтриване, редакция. Когато добавяте потребител, може да избирате единствено измежду тези Joomla потребители, които все още нямат SAN регистрация.

Ако потребител бъде деактивиран, той няма достъп до публикацията на статии като регистриран потребител:Може да сменяте потребителската група на потребител, както и да активирате/деактивирате или изтривате негови проекти:Ако деактивирате потребителски проект, потребителят няма да има достъп и до всички домейни, асоциирани стози проект. Ако изтриете потребителски проект, всички домейни, асоциирани с него, както и всички статии, асоциирани с тези домейни, ще бъдат изтрити стщо!Потребителски групи:Управление на потребителски групи: активация/деактивация, добавяне, изтриване, редакция.
Ако потребителска група бъде деактивирана, потребители нямат да могат да се абонират за членство в нея и всички нейни членове няма да имат достъп до публикацията на статии:Може да редактирате името и параметрите на потребителска група:Категории:Управление на категориите: активиране/деактивиране, добавяне, изтриване, редакция.
Ако категория бъде деактивирана, тя няма да бъде достъпна за потребителите.
Ако съответната настройка е включена, всички статии, постнати в тази категория (включително анонимните) ще трябва да изчакат одобрението на администратор, преди да бъдат публикувани.

Ако "Allow HTML" е изключено, HTML-а ще бъде орязан от текста на статиите преди да бъдат публикувани (както и CSS стиловете, PHP и JavaScript кода също).

"Blogs limit" определя до колко и-мейла да бъде изпратена статията. 0 означава "Без ограничение". Ако броят на и-мейлите в категорията е по-голям от "Blogs limit", ататията ще бъде разпратена до "Blogs limit" случайно избрани и-мейли от категорията.

"User Groups" е списък на потребителските групи, имащи достъп до тази категория.
"Blog Emails" е списък на всички и-мейли, асоциирани с тази категория. Даден и-мейл адрес може да членува в множество SAN категории. Отделните и-мейли са разделени с нов ред.

Може да редактирате името и параметрите на категория (полето с потребителските групи позволява множествен избор):
--------------------
Правила на форума | Forum Rules | How to receive support. 3D Web Design: Уеб дизайн, Seo оптимизация, Web Site Extensions, Oscommerce Addons, Wordpress plugins and Joomla Extensions. Изработка на уеб сайтове и оптимизация на сайт за търсачки и Seo услуги.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Stamenov
post Feb 8 2012, 12:50 PM
Post #2


Advanced User
****

Group: Advanced Member
Posts: 218
Joined: 15-April 11
Member No.: 761Лог на обработените статии:


Изгледът показва списък на обработените статии. Обработените статии не могат да бъдат редактирани.Одобрение на статии:Всички статии, очакващи одобрение от администратор, биват управлявани оттук. Може да извършвате следните действия със статия: одобрение и публикуване, изтриване или редакция.

Когато редактирате статия:


може да запишете промените едновременно с нейното публикуване или просто да запишете промените и да оставите за по-късно нейното одобрение или отхвърляне.

Лог на постъпилите плащания:Плащания:Тук може да управлявате различните форми за плащане. Ако дадена форма бъде деактивирана, тя няма да бъде достъпна за ползване в сайта.Когато правите нова платежна форма, трябва да зададете:

Тип на плащането:
- Плащане за публикуване на анонимна статия;
- Плащане за абонамент към потребителска група

User Group: Потребителска група (приложимо само при плащане за абонамент към потребителска група);
Membership Period: Период на членство [в дни] (приложимо само при плащане за абонамент към потребителска група);
Payment method: Метод на плащане. Моля, първо изберете методът на плащане и чак след това желаната валута, тъй като избраният от Вас платежен метод може да не поддържа всички валути;
Currency: валута;
Price: цена в избраната валута.


САЙТ

Publisher: Най-важният изглед на SAN е Publisher. Той е достъпен и за анонимни потребители, ако това е разрешено в администрацията.Групата полета "Article" е видима винаги. За да постнете статия стрябва да укажете нейното заглавие и да въведете текста. После трябва да укажете в коя категория да бъде публикувана и какъв е езика, на който е написана. Ако сте се логнали и имате SAN профил, трябва да укажете и към кой домейн да бъде прибавена статията.
Сега можете да постнете статията. Ако категорията, в която поствате, изисква одобрение на администратор преди публикуване, Вашата статия ще чака да получи това одобрение. Ако не, статията ще бъде публикувана веднага, освен ако не сте анонимен потребител, в който случай ще се изчака получаването на плащане:Преди постване на статията, може да увеличите нейната уникалност чрез използване на СЕО инструментите (ако някой от тях е включен да работи на сайта (in frontend)):Резултатът от работата на всеки СЕО инструмент се изобразява в полето SEO Tools Result. Ако искате да изпозвате резултатът вместо оригиналният текст кликнете на бутона "Copy to source". Това ще копира резултата върху оригиналната статия.

Ако сте логнати и имате регистриран SAN профил, достъпни за Вас ще бъдат още 4 страници:

Проекти:Това са главните контейнери. Може да създадете колкото проекти искате.
Може и да триете проекти, но имайте предвид, че всички домейни и статии, асоциирани с този проект, ще бъдат изтрити също.
Може да преименувате проект.
За всеки от Вашите проекти е достъпна информация за:
- Колко домейна са асоциирани с този проект;
- Броят на статиите, чакащи одобрение;
- Броят на публикуваните статии;
- Статус на проекта. Ако проекта е дезактивиран от адмнинистратор, няма да може да добавяте статии към домейн от този проект.

Домейни:Може да изтриете домейн, но имайте предвид, че всички статии, асоциирани с този домейн, ще бъдат изтрити също. Всички новосъздадени домейни трябва да бъдат одобрени от администратор преди да бъдат използвани. НЯМА да имате възможност да променяте името на домейн, затова бъдете внимателни, докато го изписвате... Това, евентуално, може да бъде направено само от администратор.

Членство:Тук може да удължите членството си в дадена потребителска група или да станете член на друга потребителска група, в който случай членството Ви в предишната потребителска група ще бъде прекратено, независимо дали периодът Ви на членство в нея е изтекъл или не.

История:Тук може да следите текущият статус на статиите, които сте постнали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Web Design Seo
post Feb 8 2012, 01:35 PM
Post #3


Web Design Seo
****

Group: Root Admin
Posts: 4,168
Joined: 29-April 09
From: Sofia
Member No.: 1Гаранция: 30 Дни Money Back - стандартната гаранция на Paypal. Ако всички изисквания на функционалността са спазени ние гарантираме 100% работещи функции на всеки хостинг поддържащ необходимите програмни средства. Ако някоя от функциите не работи, ще ви върнем парите обратно.


Демо сайт: Seo Articles Network
Админ акаунт за тест: Ще бъде наличен следващата седмица
Лиценз: Комерсиален лиценз за един домейн.
Ъпдейти: Безплатни. Получавате безплатно ъпдейтите за всяка следваща версия завинаги.
Пакет: Получавате в архива компонента, paypal разплащане, sms разплащане, модула за статистика, четири бази данни със синоними (на стойност доста над 100 USD).
Бонус: Ако желаете, след като платите ще ви изпратим плъгин за wordpress и Post by email Pro за Joomla (на стойност $29 USD), четири бази данни със синоними форматирани да работят с функционалността - две английски синонимни бази данни (една голяма и една кратка), една българска и една голяма руска. Само стойността на синонимните бази данни е доста над 100 USD. Повече за бонус пакета.

Цена: $259 USD - около 390 лева. Цената е за лиценз за един домейн! Всеки лиценз след първия струва 150 лева.
Статус: Публикувана и налична за покупка. Още ръководства и видео гайдове ще бъдат добавени през следващата седмица.--------------------
Правила на форума | Forum Rules | How to receive support. 3D Web Design: Уеб дизайн, Seo оптимизация, Web Site Extensions, Oscommerce Addons, Wordpress plugins and Joomla Extensions. Изработка на уеб сайтове и оптимизация на сайт за търсачки и Seo услуги.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Stamenov
post Feb 8 2012, 01:38 PM
Post #4


Advanced User
****

Group: Advanced Member
Posts: 218
Joined: 15-April 11
Member No.: 761Добавено е още едно свойство към версия 1.5.0 на SAN: всеки един от и-мейлите на SAN категория може да бъде конфигуриран да има текст, който да бъде добавян в началото на всяка статия, изпращана до този и-мейл.

Това е особено полезно, когато и-мейлът всъщност е Wordpress пощенски портал, в който случай могат да бъдат изпозвани кратки кодове за контрол на публикацията (или shortcodes).

Написахме собствен Wordpress плъгин, способен да възприема някои shortcodes. Функционалността на плъгина може да бъде разширена в бъдеще. Shortcode-овете трябва да бъдат капсулирани в [!!:{shortcode-ове}] и да бъдат отделени от и-мейла с '|'. Поддържаните в момента shortcode-ове са:

category: списък от части от имена на категории, разделени със запетайка; статията ще бъде публикувана във всички категории, чиито имена започват с някоя от тук изброените части.
status: 'publish', 'pending', 'draft' или 'private'
password: парола, текст
title: заглавие на статията
comments: on|off
ping: on|off
excerpt: интро, текст
delay: чяло число, часове; отлага публикуването на статия

Никой от тези shortcode-ове не е задължителен. Техните стойности не трябва да съдържат ']', '|' или '='. Ето някои примери:

Код
myblog@email.org|[!!:status=publish|comments=on|ping=on|delay=5|excerpt=Short description|category=face,seo]
mailgate@anotherblog.com|[!!:status=private|password=my password|comments=off|ping=off|category=privatestuff]


Забележка: ако статиите ще бъдат публикувани в Joomla сайтове, имате пълен контрол върху всички параметри. В пакета на SAN е включен и най-добрият Joomla компонент на пазара за post by email - Post by Email Pro за Joomla.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Web Design Seo
post Apr 12 2012, 03:01 PM
Post #5


Web Design Seo
****

Group: Root Admin
Posts: 4,168
Joined: 29-April 09
From: Sofia
Member No.: 1Оферта за ограничен период от време: Seo Articles Network струва 198 USD (досега $259) .--------------------
Правила на форума | Forum Rules | How to receive support. 3D Web Design: Уеб дизайн, Seo оптимизация, Web Site Extensions, Oscommerce Addons, Wordpress plugins and Joomla Extensions. Изработка на уеб сайтове и оптимизация на сайт за търсачки и Seo услуги.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Web Design Seo
post Jun 20 2012, 09:36 AM
Post #6


Web Design Seo
****

Group: Root Admin
Posts: 4,168
Joined: 29-April 09
From: Sofia
Member No.: 1Не ви се плащат толкова пари? Купете съкратения пакет!

Съкратения пакет на Seo Articles Network за Joomla! струва само 98 USD!--------------------
Правила на форума | Forum Rules | How to receive support. 3D Web Design: Уеб дизайн, Seo оптимизация, Web Site Extensions, Oscommerce Addons, Wordpress plugins and Joomla Extensions. Изработка на уеб сайтове и оптимизация на сайт за търсачки и Seo услуги.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Collapse

> Similar Topics

  Topic Replies Topic Starter Views Last Action
No new Pinned: Seo Links за Wordpress, плъгин за Seo оптимизация за Wp
плъгин за автоматично линкване за уърдпрес
8 Web Design Seo 23,562 15th June 2019 - 08:27 AM
Last post by: toniintro
No new Pinned: Seo Links Pro For Joomla
guide, description and functions of Seo Links Pro
38 Web Design Seo 67,739 8th April 2019 - 10:22 AM
Last post by: Web Design Seo
No New Posts Pinned: Seo конференция 2015
3 Web Design Seo 20,917 23rd May 2017 - 07:45 AM
Last post by: Web Design Seo
No New Posts Seo Links Pro Now Work With Virtuemart, Sobi2 And Zoo
Seo Links Pro in Virtuemart, Sobi2 and Zoo
1 Web Design Seo 18,089 16th August 2016 - 03:25 PM
Last post by: Web Design Seo
No new Pinned: Seo Links Pro за Джумла
нова професионална версия на сео линкс за Joomla!
31 Web Design Seo 46,123 2nd April 2016 - 07:45 PM
Last post by: servlet
No New Posts Pinned: Seo пакети за бизнес клиенти: Google работи за Вас
SEO пакети за абонамент на големи клиенти
0 Web Design Seo 12,377 4th January 2016 - 08:33 AM
Last post by: Web Design Seo
No New Posts Seo Conference 2015, Bulgaria
2 Web Design Seo 18,827 3rd September 2015 - 01:21 PM
Last post by: Web Design Seo
No new Pinned: Seo Links For Wordpress, Plugin For Automatic Linking In Wp
automatic linking for Wordpress
17 Ivan Stamenov 34,506 3rd July 2015 - 10:55 AM
Last post by: Web Design Seo
No New Posts Seo Links In Kunena 3.x.x?
fixed, working
2 zaxavar 13,846 30th June 2015 - 12:14 PM
Last post by: Web Design Seo
No New Posts Seo оптимизация на Ipb Форуми, сео оптимизация на форум
Seo оптимизация на Invision Power Board
2 Web Design Seo 21,599 23rd April 2015 - 07:51 AM
Last post by: Web Design Seo


 RSS Lo-Fi Version Time is now: 10th December 2019 - 07:50 PM
Clicky Web Analytics